รูปทรง ของรางน้ำฝน

- แบบทรงนิยม ได้แก่ แบบ รางน้ำฝนทรงท้องรางโค้ง, รางน้ำฝนทรง ย ยักษ์, รางน้ำฝนทรงเหลี่ยม

- แบบพับพิเศษ (** ราคาอาจสูงขึ้น ตามความยาวของชิ้นงาน)

ขนาดท้องรางน้ำฝน

ขนาดท้องรางน้ำฝน ด้านกว้าง ด้านสูง       ราคา
1. ท้องรางขนาด 4 นิ้ว 4 นิ้ว 2.5 นิ้ว โทรสอบถาม
2. ท้องรางขนาด 5 นิ้ว 5 นิัว 3 นิ้ว โทรสอบถาม
3. ท้องรางขนาด 6 นิ้ว 6 นิ้ว 4 นิ้ว โทรสอบถาม

 

รูปทรง ของท่อน้ำ  มีแบบ ท่อน้ำฝนแบบกลม ท่อน้ำฝนแบบกล่อง และท่อน้ำฝนเข้ารูปตามแบบ

  • ท่อน้ำฝนสังกะสี
  • ท่อน้ำฝนสเตนเลส
  • ท่อน้ำฝน PVC